Aug 9, 2019 Viewed: 743

美国人视频拍摄企业形象代言海外营销

观看视频案例点击下面链接:


案例一  白人帅哥代言

https://v.youku.com/v_show/id_XNDMwNjAyODY0OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1


案例二  白人金发美女代言

https://v.youku.com/v_show/id_XNDMwNjAzMzg1Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1


案例三  创意视频制作

https://v.youku.com/v_show/id_XNDMwNjAzNTgxMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1让美国人代言您的品牌!!!


背景是您企业的logo,美籍白人穿正装介绍您的企业 


服务价格:

50字以内代言 1000元

100字以内 1500元

200字以内 2500元
More blogs    


CONTACT
US